MODERATE REBELS: When The Cost Has No Value

MODERATE REBELS When The Cost Has No Value MiniMed släpig sång underbart sjungen i mun på varandra kompletterar de sin lätt post-psych-aktiga musik som genast ökar i värde för såna som mig.

MODERATE REBELS – When The Cost Has No Value