THE PINK SPIDERS: Easier Than Ever

THE PINK SPIDERS Easier Than Ever MiniPower poppig punk med en refräng enklare än någonsin och fastnar inte den som Karlssons klister är det inget problem för då kan man doa.

THE PINK SPIDERS – Easier Than Ever