JESSICA93: Mental Institution

JESSICA93 Mental Institution MiniSpruckna postpunktoner i en skönt grånyanserad melodi vars innehåll känns i både hjärna och hjärta om man tänker efter och det är grymt.

JESSICA93 – Mental Institution