SHILPA RAY: Door Girl

2017-10-03 at

SHILPA RAY Door Girl MiniMed vind i ryggen, gnolande gitarr och en poetisk barlivsberättelse som avbryts abrupt med punkrock och feteös att gilla kompromisslöst.

SHILPA RAY – EMT Police And TheF ire Department