HERO FISHER: Push The Boat out

2017-09-26 at

HERO FISHER Push The Boat out MiniSå avskalat och naket att endast drippande droppljud och minimal tangentföring ackompanjerar den sköna röst som seglar mig i hamn.

HERO FISHER – Push The Boat out