MAKTHAVERSKAN: Eden

2017-09-20 at

MAKTHAVERSKAN Eden MiniMed trumintro, pumpande bas  och skön sång startar de lovande och fortsätter sedan bra men om de når ditt paradis får du bestämma.

MAKTHAVERSKAN – Eden