RITUAL HOWLS: Blood Red moon

2017-09-15 at

RITUAL HOWLS Blood Red moon MiniGalopperande svärta och mörk röst i basdränkt muller genom natten då månskenets nyanser skiftar i blodrött, och i skymda skuggor gnistrar en gitarr.

RITUAL HOWLS – Blood Red Moon