THE PARANOYDS: Eat Their Own

2017-08-15 at

THE PARANOYDS Eat Their Own MiniSoft hypnotisk och psykedeliskt trollbindande förförelse som för mig sidledes likt svävande ängladans genom tid och rum, och det är ingen björntjänst.

THE PARANOYDS – Bear