THE PARANOYDS: Eat Their Own

THE PARANOYDS Eat Their Own MiniSoft hypnotisk och psykedeliskt trollbindande förförelse som för mig sidledes likt svävande ängladans genom tid och rum, och det är ingen björntjänst.

THE PARANOYDS – Bear