SUNBATHER: Sunbather

SUNBATHER Sunbather MiniPostrock med punkfart svärtad av lyrik om någott jag inte borde gjort och ett grymt larmande som får mig att vilja göra om det. På maxvolym.

SUNBATHER – Shouldn´t Have Done It