THE DESLONDES: Muddy Water

THE DESLONDES Muddy Water MiniI sakta mak genom grumligt vatten tar låten form som en countrybagatell som växer ju längre man kommer och i slutet är allt klart som korvspad.

THE DESLONDES – Muddy Water