ULF STURESON: Gräs Och Syra

ULF STURESON Gräs Och Syra MiniMed lugnt hummande och orkestrerande spelar de på fint om nutida dåtidsminnen och vad som hände en julidag i södra Norrlands inland.

ULF STURESON – Gräs Och Syra