STEADY HOLIDAY: Terror

2017-03-10 at

STEADY HOLIDAY Terror MiniSkrämmande vackert i den drömskt spökiga värld som byggs upp med toner om terror och antiaktivism utan eftertanke. En varning av pop.

STEADY HOLIDAY – Terror