BLEACHED: Flipside

2017-02-22 at

BLEACHED Flipside MiniRock i gränslandet mellan punk och pop med en repetitivt effektiv refräng som borrar sig in från sidan och gör den inte det kan man vända på sig…

BLEACHED – Flipside