RADULA: Scarlett / Serious

2017-02-17 at

RADULA Scarlett Serious MiniMörkret skyndar som låten långsamt medan helheten kompletteras av gitarrens noiseiga utflykter likt mig och hen som följer mig i dansen.

RADULA – Scarlett