AND WE SHOULD DIE OF THAT ROAR: Blood On Our hands

AND WE SHOULD DIE OF THAT ROAR Blood On Our hands MiniMed svärta och frenesi framförs denna intensivt ångestladdade bluespunk som en påminnelse om att ta ansvar och inte förbli passiv.

AND WE SHOULD DIE OF THAT ROAR – Blood On Our hands