THE DOGS: Death By Drowning

THE DOGS Death By Drowning MiniPunkrock med en aning mörker blir en finfin kombination mellan snyggt och rått som skulle förklara varför den isolerade känslan dunstat.

THE DOGS – Declaration Of Isolation