THE AMAZONS: Little Something

THE AMAZONS Little Something MiniUr mystiskt intro och ett svärtat anslag kommer ett abrupt avbrott och någonstans något litet som växer med varje lyssning, och det är bra.

THE AMAZONS – Little Something