MAN & THE ECHO: Man & The Echo

man-the-echo-man-the-echo-miniMed rullande flyt i sång och melodi svänger de vidare med fina harmonier medan jag tänker att detta antagligen är någon levandes favoritband.

MAN & THE ECHO – The Favorite band Of A Dead Man