EASE: Coming Through Me

ease-coming-through-me-miniElektroniskt mörker som med förbundna ögon kommer rakt mot mitt centrala hörsystem och igenom mig. Endast det jag hör dröjer sig kvar.

EASE – Coming Through Me