WY: Never Was

wy-never-was-miniSkönt långa toner breder vägen för denna vackra röst att vandra genom tid och rum innan hatet slocknar och insomnandet är fullbordat. Fint.

WY – Hate To Fall Asleep