PISSED JEANS: The Bar Is Low

pissed-jeans-the-bar-is-low-miniKonstant riffande och en mullrande vägg bakom blir den grymma bas som backar den hesa röst som antagligen gillar whisky från låga barer.

PISSED JEANS – The Bar Is Low