INVSN: Immer Zu

invsn-immer-zu-miniTrots mörka dystopiska tongångar och undergångs-rytmer finner jag glädje i det allvarliga och är glad så länge det varar men inget är för evigt.

INVSN – Immer Zu