I WISH I WAS A FISH: I Wish I Was A Fish

i-wish-i-was-a-fish-i-wish-i-was-a-fish-miniDörrknarr som med piano och fin sång tar mig in i djupet av stormens öga för att i möjligaste mån simma motströms därifrån och hem.

I WISH I WAS A FISH – Storm