XYLOURIS WHITE: Black Peak

xylouris-white-black-peak-miniRytmer i stegrande led omringas av lutans spänstiga strängar och en mässande sång som tillsammans blir förtrollande bra när toppen nås.

XYLOURIS WHITE – Black peak