SATAN TAKES A HOLIDAY: The Beat

satan-takes-a-holiday-the-beat-miniSå här i klappjaktstider klappas det till rejält som en störtskön lavett gånger många mitt i rock´n´roll nyllet, så fortsätt att dansa nu när ni kan låten.

SATAN TAKES A HOLIDAY – The Beat