HALEY BONAR: Impossible Dreams

2016-11-17 at

haley-bonar-impossible-dreams-miniI powerpoppigt mellantempo sötsjungs det skönt  medan vibrerande gitarrvågor strömmar fritt och tillsammans fångas den känsla man vill ha.

HALEY BONAR – Kismet Kill