MOON DUO: Cold Fear

moon-duo-cold-fear-miniPsykmusik som känns livsnödvändig med monoton hjärtvågsrytmisk sprakfest för kännare av rädslor som får en att känna att man lever.

MOON DUO – Cold Fear