THE BLIND SHAKE: Celebrate Your Worth

the-blind-shake-celebrate-your-worth-miniSom ett sändebud med stark energi, effektfullt eko och en primitivt rå framtidskänsla i soundet kommer de med grym surfpunk från garaget.

THE BLIND SHAKE – Apostle Island