JACUZZI BOYS: Lucky Blade

jacuzzi-boys-lucky-blade-miniPromenadvänlig låt i bra tempo med jämt flöde och ett larmande som gillas och inte försvinner i första taget om du känner vad jag känner.

JACUZZI BOYS – Lucky Blade