ELLIOT: Make Love To Me

elliot-make-love-to-me-miniPsykedeliskt grottdroppande toner och svajande gitarr bredvid orgelns hummande döljer en önskan och känslan att uppfylla den uppstår.

ELLIOT – Make Love To Me