THE TITS: Room Of Shades

the-tits-room-of-shades-miniSvepande vacker sång med finnyanserad gitarr tar mig genom UV-skyddade rum där galenskap botats 99 gånger och ännu älskas musiken.

THE TITS – Room Of Shades