24/9 1966

24/9 1966 Anlände Jimi Hendrix till London med ett flygplan från New York, med endast kläderna han hade på sig som packning. Alla andra ägodelar hade han sålt för att kunna betala en hotellräkning i New York.

JIMI HENDRIX – Stone Free