HEAVY LIDS: Teen Pimp

heavy-lids-teen-pimp-miniMidtempostart som i smålutad stil gör att jag får feeling och plötsligt går det fortare och punkattityden skönjas och då vill jag ju inte hoppa av längre.

HEAVY LIDS – Get Me Off