9/9 1992

9/9 1992 Under Nirvanas framträdande på MTV Music & Video Awards, slog Chris Novoselic sig själv medvetslös när han kastade sin bas rakt upp i luften, och av misstag råkade fånga den med huvudet.

NIRVANA – Something In The Way