MINOR VICTORIES: Minor Victories

2016-07-20 at

MINOR VICTORIES Minor Victories MiniLångsamt mangel som sakta larmar till sångarens hesa, nästan viskliknande sång genom grådimmiga toner färgade av uppgivenhet.

MINOR VICTORIES – Give Up The Ghost