OJR: Numb

OJR Numb MiniGarage-lofi med gitarrsvaj, handklapp, och diverse sköna infall och utfall man med enkelhet gillar om man inte är lite stel förstås.

OJR – Numb