RATS ON RAFTS: Some Velvet Morning

RATS ON RAFTS Some Velvet Morning MiniGaragenoisigt stök i modern punkanda där kaos möter organiserat kaos en tidig morgon då någon av misstag lindat den i sammet. Krossad.

RATS ON RAFTS – Some Velvet Morning