SIDE EFFECTS: Wanna Lose You

SIDE EFFECTS Wanna Lose You MiniMed säker hand spelar de psykedeliska drömgångar i mörkret och det är nu jag önskar förlora dig så som jag förlorat mig in i musiken.

SIDE EFFECTS – Wanna Lose You