6/5 1977

6/5 1977 Genomförde The Boomtown Rats sin första spelning i England på Studio 51 i London.

BOOMTOWN RATS: Lookin´after No. 1