CROWS: Unwelcome Light

2016-04-15 at

CROWS Unwelcome Light MiniGripen av det hörbara i låten om den tysta skogen framförd i härligt mörka toner man gärna stannar i om alternativet är ljusa.

CROWS – Silent Forest