BLOOD CEREMONY: Lord Of Misrule

2016-04-08 at

BLOOD CEREMONY Lord Of Misrule MiniToner av mörkare sort matchas med finstämd röst i skuggornas nyansrikedom där en skönt efterhängsen känsla uppstår. Inte konstigt alls.

BLOOD CEREMONY – The Weird Of Finistére