BEAT RADIO: Take It Forever

BEAT RADIO Take It Forever MiniMed iaktagelser från samtiden, fin känsla och berättarteknik, tar de med mig på en tur i deras popvärld och det är jag inte bitter för.

BEAT RADIO: Take It Forever