THE RUMINATERS: Mr. Bubbles

THE RUMINATERS Mr. Bubbles MiniMed skönskev gitarr och småhes röst framför de sin alternativpop om herr Bubbles på ett sätt som får mig att le lite soft i soffan.

THE RUMINATERS – Mr. Bubbles