ELDORADIO: Friend Of Mine

2016-02-24 at

ELDORADIO Friend Of Mine MiniMed leendet kvar på rätt ställe hör jag denna rockrökare jag skulle lyssnat på omedelbart igen om jag kunde vrida tillbaka tiden. Gör det ändå.

ELDORADIO – Friend Of Mine