THE LEMONS: Hello, We´re The Lemons

THE LEMONS Hello, We´re The Lemons MiniSom en härlig fläkt med poppig enkelhet lyfter de smilgroparna på varje person med vett nog att låta sura miner lätta upp i det blå.

THE LEMONS – Lemon Lime