1900: Vi

1900 Vi 2 MiniMed ett åldrat piano i softat brus, takthållare och hummande nynningar tar de mig in i en njutbar värld med melankolisk stämning.

1900 – Vi