JULIA FREJ: Blood On Their Hands

JULIA FREJ Blood On Their Hands MiniMed självsäker hes skön röst går hon från dramatiskt lugn till starkt kännbart tryck i sången där tryckvågen pressar ljudvågen mot örats njutning.

JULIA FREJ – Blood On Their Hands