NOTS: We Are Nots

NOTS We Are Nots MiniMed frenesi och intensitet attackerar de från flera vinklar samtidigt så kraftfullt att det är omöjligt att värja sig, men det vill man inte heller.

NOTS – Insect Eyes