SHEER AGONY: Masterpiece

SHEER AGONY Masterpiece MiniSnurrig poppärla i promenadtempo med snygga spiralpartier och udda infall i form av kulsprutstaggiga störningar.

SHEER AGONY – Anthony Ivy