SHITBABY MAMMALS: Baptized In A Rock´n´Roll Ocean

SHITBABY MAMMALS Baptized In A Rock´n´Roll Ocean MiniMed risk för att drunkna i rock´n´roll döper man sig gärna i deras ocean då den vore grym att missa. Bara rock´n´rollen kommer i vägen…

SHITBABY MAMMALS – Rock´n´roll Got In The Way